Provoz školy 2. – 20. 11. 2020

Dle usnesení vlády č. 1112 ze dne 30. 10. 2020 se v období 2 11. – 20. 11. 2020 nadále zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách. Výuka probíhá distanční formou a je pro všechny žáky i studenty ze zákona povinná! Případnou neúčast na on-line vyučování a neplnění zadaných úkolů je nutné omluvit nejpozději do 3 dnů zákonnými zástupci nebo zletilými žáky příslušnému pedagogovi nebo třídnímu učiteli.

Administrativní služba ve škole je každý pracovní den 8–12 hodin.
Nadále platí i zrušení všech kurzů. Vrácení kurzovného za neodučené hodiny bude vyúčtováno po skončení distanční výuky a vyjasnění situace, zda budou ještě některé hodiny realizovány.