Vyšší odborná škola oděvního návrhářství
VOŠON - vstupte
VOŠON

Oděvní návrhářství  (obor 82–41–N/08)

Střední průmyslová škola oděvní

SPŠO - vstupte
SPŠO

Oděvnictví  (obor 31–43–M/01)

Scénická a výstavní tvorba  (obor 82–41–M/03)

Modelářství a návrhářství oděvů  (obor 82–41–M/07)

VOŠON a SPŠO je akreditované středisko k provádění vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT - čj. MSMT- 29989/2014-1


Informace o kurzech pro školní rok 2017/2018:


  • 1.  Letní pondělní večení kurz 2017/2018 pod vedením MgA. Martina Šárovce. Pozvánka