Vyšší odborná škola oděvního návrhářství
VOŠON - vstupte
VOŠON

Oděvní návrhářství  (obor 82–41–N/08)

Střední průmyslová škola oděvní

SPŠO - vstupte
SPŠO

Oděvnictví  (obor 31–43–M/01)

Scénická a výstavní tvorba  (obor 82–41–M/03)

Modelářství a návrhářství oděvů  (obor 82–41–M/07)

Přijímací řízení

Obor oděvnictví 31-43-M/01, čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

ŠVP Oděv, módní a marketingové poradenství

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 - obor Oděvnictví - ŠVP Oděv, módní a marketingové poradenství/ Vyhlášení

Přihlášky se podávají do 1.3. 2019 řediteli VOŠON a SPŠO / Vzor přihlášky

Dny otevřených dveří 10. 10. a 8. 11. 2018, 10. 1. a 5. 2. 2019 vždy od 14 do 17 hodin, 24. 11. 2018 a 12. 1. 2019 od 10 do 15 hodin nebo kdykoliv po objednání.

Výsledné pořadí uchazečů v přijímacího řízení oboru 31-43-M/01 oděvnictví pro školní rok 2019/2020. \ Pořadí

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor 31-43-M/01 Oděvnictví pro školní rok 2019/2020. \ Výsledky


Obor scénická a výstavní tvorba 82-41-M/03, čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

ŠVP Kreativní modeling a design

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 - obor Scénická a výstavní tvorba - ŠVP Kreativní modeling/ Vyhlášení

Výsledky talentové zkoušky oboru Scénická a výstavní tvorba. / Výsledky

Přijímací řízení zahrnuje talentovou zkoušku (kresba zátiší a barevná kompozice), k hodnocení se předkládají také vlastní domácí práce. Hodnotí se i prospěch závěrečného vysvědčení 8. třídy / Přihlášky se doručují na adresu školy do 30.11. 2018 / Vzor přihlášky

Dny otevřených dveří 10. 10. a 8. 11. 2018, 10. 1. a 5. 2. 2019 vždy od 14 do 17 hodin, 24. 11. 2018 a 12. 1. 2019 od 10 do 15 hodin nebo kdykoliv po objednání.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2019/2020 - obor Scénická a výstavní tvorba / Výsledky


Obor modelářství a návrhářství oděvů 82-41-M/07, čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

ŠVP Individuální modelová tvorba a její prezentace

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 - obor Modelářství a návrhářství oděvů - ŠVP Individuální modelová tvorba a její prezentace / Vyhlášení

Výsledky talentové zkoušky oboru Modelářství a návrhářství oděvů. / Výsledky

Přijímací řízení zahrnuje talentovou zkoušku (kresba zátiší a barevná kompozice), k hodnocení se předkládají také vlastní domácí práce. Hodnotí se i prospěch závěrečného vysvědčení 8. třídy / Přihlášky se doručují na adresu školy do 30.11. 2018 / Vzor přihlášky

Dny otevřených dveří 10. 10. a 8. 11. 2018, 10. 1. a 5. 2. 2019 vždy od 14 do 17 hodin, 24. 11. 2018 a 12. 1. 2019 od 10 do 15 hodin nebo kdykoliv po objednání.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů pro školní rok 2019/2020. \ Výsledky


Obor oděvnictví 31-43-M/01, pětileté dálkové studium ukončené maturitní zkouškou

Ke studiu jsou přijati všichni uchazeči, kteří podají přihlášku do 1. 3. 2019. Uchazeči s výučním listem v oboru mohou požádat o zařazení do vyššího ročníku / Vzor přihlášky - NUTNO VYTISKNOU I DRUHOU STRANU PŘIHLÁŠKY NA DRUHÉM LISTĚ !

Den otevřených dveří kdykoliv po objednání.