Urgentní zpráva – havárie topení

Z důvodu závažné poruchy na topení ve školní budově je výuka od středy 16.12.2020 pouze distanční pro SOŠ i VOŠ.

Harmonogram nastávajícího období:

16.-18.12.2020 – SOŠ i VOŠ distanční výuka

21.12.-3.1.2020 – SOŠ a VOŠ žáci a studenti vánoční prázdniny

Výuka v lednu 2021 bude záviset na rozhodnutí vlády, MŠMT a situaci s opravou topného kotle. Aktuální informace budou uvedeny na webu školy, v Bakaláři a na platformě Teams jednotlivých tříd