Večerní kurz kresby, malby a figurální kresby

VOŠON a SPŠO v Praze 7, Jablonského 3/333 otevřela i tento školní rok 2021/ 2022 večerní kurz kresby, malby a figurální kresby pro studenty naší školy, ale i širokou veřejnost pod odborným vedením MgA. Martina Šárovce.

Účelem kurzu je příprava studentů na SŠ, VOŠ a VŠ s uměleckým zaměřením, pozitivní rozvíjení vlastního uměleckého jazyka pro střední i pokročilé posluchače, konzultace prací, figurální kresba a základy kresby – malby pro začátečníky. Tento kurz výrazně napomohl studentům k přijetí na SŠ, VOŠ /cca 85 % přijatých studentů/ i na VŠ /DAMU,VŠUP, AVU, UJEP, FaVU, JAMU atd./.

Termín trvání večerního kurzu: každý čtvrtek od 10. února do 12. května 2022 od 18.25 – 20.50 h, tzn. 10 lekcí předběžně v těchto dnech:

10, 17. února, 3., 10., 24. března, 7., 21., 28. dubna, 5., 12. května 2022. Cena kurzu: pro studenty naší školy 1.300,- Kč a externisty 2.500,- Kč. Úhrada musí být provedena nejpozději do 17. 2. 2022 buď v hotovosti či převodem na účet č. 9238031/0710. V poznámce uveďte jméno účastníka kurzu. Peníze za kurzovné se zpětně nevrací. Kurz probíhá v budově školy 1.patro, učebny č. 17 a 19. S sebou: kreslící potřeby /měkké tužky, tuž, pastely, přírodní uhel, atd./, barvy /akvarely, akryly/, štětce, hadr, vlastí balicí papír, kartony nebo čtvrtky A2-A0,

ukázky svých prací, lepící papírovou pásku. Po 1. dubnu 2022 a při pozdějším přihlášení do kurzu student školy zaplatí 1.000,-Kč a externista 2.000,- Kč. Úhrada musí být provedena při první hodině. Po dobu kurzu je zakázáno opouštět budovu školy!

Při kurzu je nutné dodržovat platná hygienická opatření v souvislosti s Covid. Nutné je též mít vlastní přezutí a dodržovat čistotu v budově školy! Na shledanou s Vámi se těší MgA. Martin Šárovec