Vyšší odborná škola oděvního návrhářství

VOŠON - vstupte
VOŠON

Oděvní návrhářství  (obor 82–41–N/08)

Střední průmyslová škola oděvní
SPŠO - vstupte
SPŠO

Oděvnictví  (obor 31–43–M/01)

Scénická a výstavní tvorba  (obor 82–41–M/03)

Modelářství a návrhářství oděvů  (obor 82–41–M/07)

Tématická náplň studia

Oděvní návrhářství

Tříleté vyšší odborné studium pro uchazeče se středním vzděláním je zakončeno absolutoriem. Díky ojedinělosti tohoto typu studia v ČR má škola exkluzivní postavení. / Ve výuce je kladen důraz na rozvíjení schopností studentů samostatně rozhodovat, hledat optimální varianty řešení tématu podle zadání a komunikativně pracovat v týmu. Výtvarná profesionalita je doplněna znalostmi z oblasti reklamní tvorby a propagace. / Škola má specializované pracoviště s nejmodernějšími počítačovými aplikacemi zaměřenými na tvorbu oděvů. Zařízení a programy umožňují navrhování modelů, konstrukci a modelování střihů a vytvoření elektronických podkladů pro výrobu. Svou vybaveností se škola řadí na první místo mezi školami v tomto oboru.
Další informace na YouTube

Úspěšní studenti mají možnost účasti na zahraničních stážích s finanční podporou EU. / Školné je stanoveno ve výši 5 000 Kč ročně.

ilustrace

Uplatnění absolventů

Absolventi mají dobré předpoklady případně pokračovat ve studiu na některé z vysokých škol. Profesního uplatnění nacházejí jako návrháři oděvních ateliérů, jako kvalifikovaní specialisté oděvních firem, ať už výrobních nebo obchodních, ale také jako samostatní podnikatelé v oboru oděvů a módy.