Aktuálně

Ředitelské volno 24. a 25. 10. 2022

Ředitelka školy vyhlašuje  v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ředitelské

Inzerát – ředitel/ka ZUŠ

Vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola Popelka.