Dálkové studium

V pětiletém dálkovém studiu oboru Oděvnictví 31-43-M/001 si studenti rozšiřují své vzdělání ve všeobecných předmětech, v odborných předmětech se seznamují se všemi základními postupy při tvorbě oděvů. Cílem vzdělávání je podpora ekonomického myšlení a rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. Absolventi nacházejí uplatnění v malých, středních a velkých oděvních firmách jako oděvní technici, zejména v pozicích středních technickohospodářských funkcí. Po získání praxe se mohou uplatnit při řízení a organizaci oděvní výroby jako mistři a programátoři výroby, jako dispečeři kontroly kvality ve výrobním provozu nebo špičkoví pracovníci v úseku nákupu a prodeje oděvních materiálů, oděvních výrobků a oděvní techniky. V drobných oděvních firmách nacházejí uplatnění především v oblasti módního poradenství.

Dálkové studium je organizováno formou konzultací. Výuka probíhá jednou týdně, vždy v úterý v odpoledních hodinách. Studium předpokládá individuální přípravu, znalosti jsou ověřovány ústní nebo písemnou zkouškou na konci každého pololetí.

Aktuální rozvrh

Přijímací řízení

Obor oděvnictví 31-43-M/01, pětileté dálkové studium ukončené maturitní zkouškou
Z organizačních důvodů nebudeme ve školním roce 2023/2024 otevírat 1. ročník dálkového studia, proto nebudeme přijímat přihlášky ke studiu.