Důležitá informace k přijímacímu řízení na obor Oděvnictví

Vzhledem k ohlášenému pozdějšímu zprostředkování výsledků testů JPZ Cermatem naší škole a následnému zpracování s kritériem prospěchu ze ZŠ budou výsledky přijímacího řízení zveřejněny na webu školy v pátek 21. 5. 2021 v 10 hodin.