Módní přehlídka MYTOLOGIE 30. 3. 2022

Vážené kolegyně a kolegové, milí studenti, vážení zájemci

dovolte abych vás pozvala na módní přehlídku studentů čtvrtých ročníků naší střední školy. Letos se přehlídka „MYTOLOGIE“ koná 30. 3. 2022 v Divadle X10. Studenti mohou přijít v rámci výuky se svými vyučujícími pedadogy, všichni ostatní pedagogové, studenti a zájemci z řad veřejnosti kdykoliv v individuálně zvoleném čase (15:00, 17:00 nebo 19:00). Rezervaci pro určený čas potvrďte emailem na info@vosonspso.cz Přijďte nás podpořit svou účastí !!!

                                     jménem studentů čtvrtých ročníků

Eva Helekalová