Předání diplomů výtvarné soutěže „Můj volný čas“

Dovolujeme si pozvat vítězné studenty v doprovodu pedagogů výtvarných předmětů na slavnostní předání diplomů, čestných uznání a cen dne 30. 03. 2022 v 15 hodin v Divadle X10, Charvátova 10/39, Praha 1. Ve foyer budovy budou oceněné výtvarné práce vystaveny. Následně můžete shlédnout módní přehlídku SPŠO „Mytologie.“

Prosím, potvrďte svou účast a počet návštěvníků emailem na info@vosonspso.cz a nebo telefonicky.

Těšíme se na Vás.