Provoz školy od 26. 4. 2021

Díky zlepšení epidemiologické situace je možné obnovit praktickou výuku v prezenčním režimu.  Ostatní předměty budou nadále vyučovány v distančním režimu. Osobní účast na praktickém vyučování je podmíněna povinným testováním žáků, které bude probíhat na začátku praktické výuky. Díky frekvenci prezenční výuky bude testování probíhat 1x týdně. V budově školy jsou žáci povinni nosit respirátory. Výuka probíhá podle upraveného rozvrhu hodin, který umožní kombinovat distanční a prezenční výuku. Rozvrh praxí a další informace budou zveřejněny na webu školy/aktuality, na třídní platformě Teams a v Bakaláři/komens/nástěnka nejpozději do pátku 23. 4. 2021.