Ředitelské volno 13. 04.

Ředitelka školy vyhlašuje  v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ředitelské volno pro 1. – 3. ročník SOŠ ve středu  13. dubna 2022