Ředitelské volno 25. a 26. 10. 2021

Ředitelka školy vyhlašuje  v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ředitelské volno v pondělí a úterý 25. a 26. 10. 2021, po které následují podzimní prázdniny 27.-29. 10. 2021