Výsledky přijímacího řízení MNO a SVT

Výsledky dle oborů a termínů jsou k nahlédnutí v přiložených souborech.

MNO 4. – 5. 1. 2023

MNO 26. 1. 2023

SVT 4. – 5. 1. 2023

SVT 26. 1. 2023