Výsledky talentových zkoušek


Ve dnech 4. 1. a 5. 1. 2023 proběhly talentové zkoušky. Zkoušek se zúčastnilo  176 uchazečů. Uchazečům budou zaslány výsledky talentové zkoušky nejpozději do 17. 1. 2023. Celkové výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 6. 2. 2023 na webu školy a ve vestibulu školy. Rozhodnutí o nepřijetí budou rozeslány poštou vzápětí.