Zahájení školního roku 2022/2023

Žáci SOŠ – zahájení školního roku ve čtvrtek 1. září v 8 hodin. 

První ročníky budou seznámeni třídními učiteli s organizací a administrativou školy ve čtvrtek v době 8-11 hodin a v pátek 8-12 hodin.

Studenti VOŠ – 1V a 3V – čtvrtek 1. září od 10 hodin, 2V – od 12 hodin