Zahájení výuky 2021/2022

Výuka SPŠO se zahajuje 1. 9. v 8:00 v kmenových učebnách.

Výuka VOŠ se zahajuje 1. 9. v 10:00 pro 1.V a 2.V, pro 3.V v 12:00.

Výuka dálkového studia se zahajuje 7. 9. ve 12:00.

Rozmístění učeben bude k nahlédnutí u vstupu do školy.