Vyšší odborná škola oděvního návrhářství
VOŠON - vstupte
VOŠON

Oděvní návrhářství  (obor 82–41–N/08)

Střední průmyslová škola oděvní

SPŠO - vstupte
SPŠO

Oděvnictví  (obor 31–43–M/01)

Scénická a výstavní tvorba  (obor 82–41–M/03)

Modelářství a návrhářství oděvů  (obor 82–41–M/07)

Aktivity / Zahraniční projekty

Význam projektů

Pro rozvoj školy je vítaným přínosem porovnání odborného pedagogického působení s kvalitami jiných škol, institucí a zaměstnavatelů nejen v ČR, ale i v zahraničí. Osvědčeným způsobem se stala vzájemná výměna informací založená zejména na interpersonálních vazbách našich pedagogů se zahraničními partnery, která v mnoha případech vyústila v realizaci společných projektů. Jednou z forem této iniciativy jsou projekty odborných stáží v rámci EU programu Leonardo da Vinci, podpořené finančně příspěvkem na stáže pro studenty odborných škol. V rámci uvedeného programu v uplynulých letech vycestovalo přes 160 žáků školy do 10 zemí. Škola je nejen vysílající, ale i přijímající organizací pro zahraniční účastníky, kteří získávají zkušenosti v Praze (organizujeme stáže pro studenty z Německa, Itálie, Portugalska a Řecka). Pravidelně konané výměnné pobyty a setkání se zahraničními studenty a odborníky upevňují jazykové znalosti studentů, rozšiřují jejich odborné vědomosti a vedou ke vzájemnému kulturnímu poznání a pochopení. Náročná jazyková, odborná a kulturní příprava zaručuje nejlepším žákům skutečný přínos z absolvované stáže.


Zapojení do projektů

Program Finanční mechanismy EHP Norska

Tématem projektu Komunikace oděvem je historie, současnost a budoucnost oděvů v ČR a Norsku s důrazem na národní odlišnosti. Další informace o projektu jsou na webových stránkách www.spso.euweb.cz

Oděv – řeč beze slov je nový projekt programu FM EHP/Norska, který rozšiřuje projekt Komunikace oděvem o aspekty islandské módy. Blíže na webových stránkách www.clothes.euweb.cz.


Leonardo da Vinci - logo

Program Leonardo da Vinci

V květnu 2012 byla ukončena realizace projektu odborných stáží v rámci evropského vzdělávacího programu Leonardo da Vinci CZ/10/LLP-LdV/IVT/134081 s názvem Fashion Games.

Pro naši školu jsou již tradičně projekty, které jsou zaměřeny na podporu odborné přípravy a dalších vzdělávacích aktivit studentů, velkým přínosem. V tomto ukončeném projektu zrealizovalo v průběhu třítýdenní stáže 20 studentů ze všech oborů a stupňů naší školy vlastní reprezentativní model. Stáže se uskutečnily ve finském Tampere, v Birminghamu a Glasgow (Velká Británie), v Norimberku (Německo) a ve Volosu (Řecko). Kolekce vytvořená našimi stážisty v Tampere bude zařazena do soutěže obdobně zaměřených škol ve Španělsku. Inspirace ze stáže zajistí studentům účast na soutěži módních salónů ve Vídni nebo na mezinárodní soutěži mladých módních návrhářů Fashion Games. Přejeme mnoho zdaru!


FASHION GAMES - logo

Soutěž FASHION GAMES

Pod tímto názvem se ukrývají mezinárodní módní přehlídky soutěžního charakteru autorských kolekcí studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol zaměřených na návrh a tvorbu oděvů.

Soutěž zajišťuje a organizuje Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Jablonského 3, Praha 7, za přispění a podpory mnoha sponzorů a pod záštitou významných osobností našeho společenského života. Každým rokem se výrazně zlepšuje profesní úroveň účastníků, kvalita předložených soutěžních kolekcí a zvyšuje se i počet podaných přihlášek nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.

Vyhlášení Fashion Games 2015

Přihláška