Dokumenty

Povinně zvěřejňované údaje

Školská rada

Organizace školního roku 2022 / 2023

Školní řád  2022 / 2023 SPŠO

Školní řád 2022 / 2023 SPŠO Dálkové studium

Školní řád 2022 / 2023 VOŠON

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek školy

Projekt doučování žáků škol Realizace investice Národního plánu obnovy

Školní řád 2022 / 2023 SPŠO

Výroční zpráva 2021 / 2022

Výroční zpráva 2020 / 2021

Výroční zpráva 2019 / 2020

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023

Sociální pedagog