Dny otevřených dveří

Přijímací řízení

Obor scénická a výstavní tvorba 82-41-M/03, čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

ŠVP Kreativní modeling a design

Přijímací řízení zahrnuje talentovou zkoušku (kresba zátiší a fantazijní malba), k hodnocení se předkládají také vlastní domácí práce – 10 vlastních nepodepsaných výtvarných prací do velikosti A2, v neoznačených deskách. Podepsané práce budou vyřazeny z hodnocení. Témata pro domácí práce, podklad kresby ani techniky kresby nejsou stanoveny. Hodnotí se i prospěch závěrečného vysvědčení 8. třídy. 

Obor modelářství a návrhářství oděvů 82-41-M/07, čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

ŠVP Individuální modelová tvorba a její prezentace

Přijímací řízení zahrnuje talentovou zkoušku (kresba zátiší a fantazijní malba), k hodnocení se předkládají také vlastní domácí práce – 10 vlastních nepodepsaných výtvarných prací do velikosti A2, v neoznačených deskách. Podepsané práce budou vyřazeny z hodnocení. Témata pro domácí práce, podklad kresby ani techniky kresby nejsou stanoveny. Hodnotí se i prospěch závěrečného vysvědčení 8. třídy.

Obor oděvnictví 31-43-M/01, čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

ŠVP Oděv, módní a marketingové poradenství

Přijímací řízení zahrnuje jednotné přijímací zkoušky formou testu z českého jazyka a literatury a didaktického testu z matematiky.

Informační web o novém způsobu přihlašování:

Rodiče – Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz) 

UPOZORNĚNÍ: Změnou právních předpisů dochází k digitalizaci procesu přijímacího řízení do středních škol od 1. 1. 2024. Jedná se o legislativní předpisy:

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů ve znění účinném ode dne 1. 1. 2024.
  • Vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
  • Vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
  • Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

 Tiskopisy přihlášky a jiné formuláře ke stažení:

82-41-N/08 Tříleté denní studium pro uchazeče se středoškolským vzděláním je zakončeno absolutoriem

Oděvní návrhářství

Přijímací řízení zahrnuje hodnocení 15ks domácích prací formátu A1, paspartovaných. Témata domácích prací jsou: studie portrétu, studie celé postavy, pohybovky různými kresebnými technikami, materiálové zátiší, studie materiálů, barevné kompozice.