Spolupráce s firmami

Spolupráce s Asociací textilního, oděvního a kožedělného průmyslu ATOK a NUV umožňuje další posun ve vývoji vzdělávacích programů školy dle aktuálních požadavků praxe.

Plán rozvoje školy se upřesňuje dle zpětné vazby od zaměstnavatelů, absolventů a vlastních dlouhodobých záměrů. Postupně dochází k úpravám vzdělávacích programů tak, aby byli absolventi schopni co nejrychlejšího zapracování v reálném prostředí trhu práce. Od toho se odvíjí např. investice do nového technického a softwarového vybavení školy, aby budoucí absolventi měli výhodu aktuálních znalostí. O absolventy je zájem, ale většina z nich pokračuje ve studiu na terciální úrovni vzdělávání.

Preciosa

Vnitroblock