Spolupráce s firmami

Spolupráce s Asociací textilního, oděvního a kožedělného průmyslu ATOK a NUV umožňuje další posun ve vývoji vzdělávacích programů školy dle aktuálních požadavků praxe.
Využíváme: 
– propojení se sociálními partnery /rozšíření marketingových znalostí/
– zkušeností z exkurzí /nové technologické postupy/
– výsledků zahraničních stáží
– participace odborníků ve zkušebních komisích a při hodnocení klauzurních prací
– partnerů zadávajících téma absolventských prací z reálné praxe.

Odborná praxe

VOŠON a SPŠO spolupracuje v současné době s více jak 30 partnery, na jejichž pracovištích se realizuje odborná praxe. Jedná se o
• výrobní nebo obchodní firmy /Marks & Spencer, Jitex, Pietro Filipi, Alpine Pro/
• návrhářská studia /Heleny Fejkové, Josefa Klíra, Martiny Nevařilové, Išky Fišárkové, E. Daniely, Beaty Rajské, E. Brzákové, Jany Thálové/
• divadla /Bez zábradlí, Divadlo Pod Palmovkou, Národní divadlo, Barrandovské ateliéry, Švandovo divadlo, Vinohradské divadlo/
• zakázková krejčovství / Hartl, Adam, K-Ateliér, Adina / apod.

Plán rozvoje školy se upřesňuje dle zpětné vazby od zaměstnavatelů, absolventů a vlastních dlouhodobých záměrů. Postupně dochází k úpravám vzdělávacích programů tak, aby byli absolventi schopni co nejrychlejšího zapracování v reálném prostředí trhu práce. Od toho se odvíjí např. investice do nového technického a softwarového vybavení školy, aby budoucí absolventi měli výhodu aktuálních znalostí. O absolventy je zájem, ale většina z nich pokračuje ve studiu na terciální úrovni vzdělávání.

Preciosa

Vnitroblok