Zahraniční projekty

Zahraniční stáže studentů i pedagogů s finanční podporou zřizovatele a programu EU /Erasmus +, ESF, EHP a Norska, Comenius aj./ se staly významným nástrojem prohlubování jejich odborných i jazykových zkušeností. Na tyto stáže vycestovalo v průběhu let přes 600 studentů do Francie, Německa, Velké Británie, Portugalska, Španělska, Řecka, Švédska, Itálie aj.

Osvědčeným způsobem dalšího rozvoje vzdělávání se stala i vzájemná spolupráce partnerských škol založená zejména na interpersonálních vazbách našich pedagogů se zahraničními partnery. Jednalo se i o realizaci společných projektů, např. módní přehlídky ve Festivalovém paláci v Cannes, v Miláně, Paříži aj.

Všechny tyto aktivity rozšiřují absolventům možnosti dalšího vzdělávání i uplatnění na trhu práce nejen v ČR, ale i v zahraničí.