Oděvní návrhářství

82-41-N/08 Tříleté denní studium pro uchazeče se středoškolským vzděláním je zakončeno absolutoriem

Jedinečnost tohoto typu studia v České republice zajišťuje škole exkluzivní postavení v rámci vyšších odborných škol.

Ve výuce je kladen důraz na rozvoj samostatného rozhodování studentů, na hledání optimálních variant při řešení zadaných témat a na komunikaci v pracovním týmu. Výtvarná profesionalita absolventů je doplněna znalostmi z oblasti reklamní tvorby a propagace. Náplň studia tvoří individuální zakázková oděvní tvorba, návrhy scénických kostýmů včetně jejich realizace, módní kresba a ilustrace a fashion marketing.

V průběhu výuky si studenti pod vedením renomovaných návrhářů vyzkoušejí všechny polohy umělecké tvorby, aby si vybrali zaměření, které je jim blízké. Součástí studia není pouze umělecká tvorba, ale vše, co s oděvním návrhářstvím souvisí – stylizace osobnosti, příprava módních přehlídek, výroba doplňků, jako jsou například, kabelky, obuv nebo pokrývky hlavy. Studentům jsou k dispozici nejen speciální grafické a multimediální programy pro přípravu výstav a PR jednotlivých akcí, ale takéspeciální software pro navrhování modelů, konstrukci a stupňování střihů.

Studenti mají možnost prezentovat své práce na módních přehlídkách a soutěžích v České republice i v zahraničí (Milán, Cannes, Berlín, Florencie… ) a spolupracují s oděvními a textilními firmami na konkrétních zadáních v rámci absolventských prací (Pietro Filipi, Koutný, Vavi, AleaSportswear, Preciosa Jablonec, Velveta, Mileta…).