Modelářství a návrhářství oděvů

82-41-M/07 (s talentovou zkouškou)
Školní vzdělávací program: Individuální modelová tvorba a její prezentace

Pozitivní zkušenosti s tvůrčím potenciálem některých studentů oboru Oděvnictví vedly v roce 1996 k zavedení nového uměleckého oboru Modelářství a návrhářství oděvů. V rozvoji talentu, který je nejprve ověřen talentovou přijímací zkouškou, se pokračuje ve výtvarné přípravě. Praktická umělecká studia zahrnují také výuku figurální kresby, která je nezbytným základem pro navrhování oděvů, a následně samotné navrhování, kde důležitou roli hraje hledání inspiračních zdrojů pro dané téma, výběr vhodných materiálů a cvičná modelace na malých panenkách v měřítku 1:5. Každé pololetí připravují studenti společně se svými pedagogy výstavu klauzurních prací doprovázenou ústními obhajobami. Modely v měřítku 1:1 jsou vytvářeny následně. Ve 4. ročníku navazují studenti na týmovou spolupráci s oborem Oděvnictví zahájenou seznamovacím kurzem v prvním roce studia a připravují společnou maturitní módní přehlídku.

Profilová maturitní zkouška ověřuje znalosti dějin výtvarné kultury a odborných předmětů. Zadáním praktické maturitní zkoušky jsou oděvní návrhy na dané téma. Po konzultaci s vyučujícím oděvním návrhářem je pak jeden návrh vybrán k samostatné realizaci v dílnách školy na konkrétní modelku, kterou si maturant zvolí. Při ústní obhajobě se hodnotí, jak realizovaný model vybrané postavě padne, jak kvalitní je přiložená technická dokumentace, kvalita zpracování oděvu i úroveň návrhové řady včetně inspiračních zdrojů.

Absolventi mohou působit na různých pozicích v designérských týmech, reklamních agenturách, médiích nebo v modelových salonech a oděvních firmách na národní i mezinárodní úrovni.

Scénická a výstavní tvorba

82-41-M/03 (s talentovou zkouškou)
Školní vzdělávací program: Kreativní modeling a design

Obor Scénická a výstavní tvorba byl zaveden v roce 2012 jako alternativa pro studenty, jejichž tvůrčí orientace koresponduje i s jinými výtvarnými disciplínami než je oděvní tvorba. Během studia jsou tito studenti seznamováni s obory prostorové tvorby, vytvářejí jednoduché plastické modely z papíru, kartonu nebo špejlí. Později náročnost zadání, námětů i požadavky na různorodost materiálů vzhledem ke zkušenostem mladého tvůrce stoupá. Studenti se blíže seznamují s divadelním prostorem, kostýmem nebo designovým řešením návrhu výrobku a zvládají základy tvorby oděvu. Spolupracují s předními českými vizážisty, ať již formou workshopů ve škole nebo přímo v zákulisí některých divadel. Jsou schopni připravit produkci domácích i zahraničních módních přehlídek včetně PR a videoprojekce, a to od výběru prostoru, modelek, úpravy účesů až po vizážistiku. Ústní profilová maturitní zkouška ověřuje znalosti dějin výtvarné kultury a odborných předmětů. Praktická maturitní práce vyžaduje propojení znalostí stěžejních odborných předmětů, kdy úkolem studenta je navrhnout úpravy výstavního prostoru na dané téma a akci, a to včetně oděvu hostesek, případně oděvního doplňku a vizážistiky modelky pro tento kostým. Součástí obhajob je i zpracování PR akce a motivačního videa. Ve školním roce 2015/2016 ukončili studium první maturanti, kteří jsou připraveni k samostatné tvůrčí činnosti v širokém designovém a módním odvětví nebo v řadě reklamních či filmových produkcích.

Oděvnictví

31-43-M/01 (s jednotnou státní přijímací zkouškou)
Školní vzdělávací program: Oděvní, módní a marketingové poradenství

Obor Oděvnictví byl zaveden v roce 1985 sloučením dosavadních oborů Výroba oděvů a Výroba prádla a konfekce pletených výrobků. Stále se vyvíjel, až se v roce 2008 zavedením rámcových vzdělávacích programů profiloval do dnešní podoby školního vzdělávacího programu Oděv, módní a marketingové poradenství. Obor Oděvnictví reaguje na požadované změny pro uplatnění absolventů, o které je v současné době na trhu práce velký zájem.

K rozvoji oboru vedou specifické inovace. Cvičné práce jsou zhotovovány jako celý výrobek v menším měřítku, přičemž se vychází ze znalostí technologie a konstrukce s využitím konstrukčního systému Müller & Sohn. I když se konstrukce základních střihů vyučuje stále klasickou metodou rýsování, studenti vyšších ročníků mají možnost porovnání se speciálními softwarovými konstrukcemi a stupňováním střihů na počítači. Studenti již od prvního ročníku obhajují vlastní realizované práce, tj. sukně, pánskou košili, dámskou halenku, šaty, kabát nebo kalhoty, před odbornou komisí, aby se naučili klasifikovat své postupy, specifikovat volbu materiálu, případně zhodnotit své pokroky či nezdary. Není nutné šít jednu fazonu jako dříve, ale každý má možnost vytvořit vlastní model při dodržení předepsaných povinných prvků. Nejlepší práce jsou pak prezentovány v závěru školního roku na společném setkání studentů školy u příležitosti předání maturitních vysvědčení. V průběhu studia se studenti mohou účastnit různých soutěží v tvorbě oděvu a při prezentaci využívají znalosti předmětů počítačová grafika a profesionální stylizace, zejména v oblasti líčení a úpravy účesů. Ve 4. ročníku spolupracují se spolužáky oboru Modelářství a návrhářství oděvů na přípravě maturitní módní přehlídky. Jedná se o týmovou práci vedoucí od společného tématu až k vlastní tvorbě a zajištění celé produkce nejen na tradičním maturitním plese v Lucerně ale i v jiných zajímavých pražských prostorách. Přehlídka je vždy s očekáváním přijímána nejen laickou, ale i odbornou veřejností. Modelkami jsou studentky školy, které navštěvují kurz modelingu. Ústní profilová maturitní zkouška ověřuje znalosti konstrukce střihů a technologie, zadání praktické maturitní zkoušky zahrnuje zhotovení celého oděvu dle vylosovaného nákresu.

Absolventi se uplatňují v různých pracovních pozicích v oděvních salonech nebo firmách s národní i mezinárodní působnosti nebo v oblasti osobního poradenství se zaměřením na stylistiku a práci se zákazníkem.