Vyšší odborná škola oděvního návrhářství

VOŠON - vstupte
VOŠON

Oděvní návrhářství  (obor 82–41–N/08)

Střední průmyslová škola oděvní
SPŠO - vstupte
SPŠO

Oděvnictví  (obor 31–43–M/01)

Scénická a výstavní tvorba  (obor 82–41–M/03)

Modelářství a návrhářství oděvů  (obor 82–41–M/07)

Aktivity / Zahraniční projekty

Význam projektů

Pro rozvoj školy je vítaným přínosem porovnání odborného pedagogického působení s kvalitami jiných škol, institucí a zaměstnavatelů nejen v ČR, ale i v zahraničí. Osvědčeným způsobem se stala vzájemná výměna informací založená zejména na interpersonálních vazbách našich pedagogů se zahraničními partnery, která v mnoha případech vyústila v realizaci společných projektů. Jednou z forem této iniciativy jsou projekty odborných stáží v rámci EU programu Leonardo da Vinci, podpořené finančně příspěvkem na stáže pro studenty odborných škol. V rámci uvedeného programu v uplynulých letech vycestovalo přes 160 žáků školy do 10 zemí. Škola je nejen vysílající, ale i přijímající organizací pro zahraniční účastníky, kteří získávají zkušenosti v Praze (organizujeme stáže pro studenty z Německa, Itálie, Portugalska a Řecka). Pravidelně konané výměnné pobyty a setkání se zahraničními studenty a odborníky upevňují jazykové znalosti studentů, rozšiřují jejich odborné vědomosti a vedou ke vzájemnému kulturnímu poznání a pochopení. Náročná jazyková, odborná a kulturní příprava zaručuje nejlepším žákům skutečný přínos z absolvované stáže.


Význam projektů www.dzs.cz

DZS logo

Pro rozvoj školy je vítaným přínosem porovnání odborného pedagogického působení s kvalitami jiných škol, institucí a zaměstnavatelů nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Osvědčeným způsobem se stala vzájemná výměna informací založená zejména na interpersonálních vazbách našich pedagogů se zahraničními partnery, která v mnoha případech vyústila v realizaci společných projektů. Jednou z forem této iniciativy byly projekty odborných stáží v rámci EU programu Leonardo da Vinci, podpořené finančně příspěvkem na stáže pro studenty odborných škol.

V rámci uvedeného programu v uplynulých letech vycestovalo přes 340 žáků školy do 12 destinací zemí EU (Německa, Anglie, Francie,Turecka, Itálie, Portugalska , Řecka, Finska a Norska). Škola je nejen vysílající, ale i přijímající organizací pro zahraniční účastníky, kteří získávají zkušenosti na naší škole v Praze.

Pravidelně konané výměnné pobyty a setkání se zahraničními studenty a odborníky upevňují jazykové znalosti studentů, rozšiřují jejich odborné vědomosti a vedou ke vzájemnému kulturnímu poznání a pochopení. Náročná jazyková, odborná a kulturní příprava zaručuje nejlepším žákům skutečný přínos z absolvované stáže.


Zapojení do projektů


Mezinárodní výměnné projekty Leonardo da Vinci


Erasmus_logo

Byly od roku 2014 plně nahrazeny projektem který je v rámci programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy /pedagogy i žáky / na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu.

přispívá ke zvýšení přitažlivosti, kvality a výkonnosti systémů odborného vzdělávání a přípravy, ke zlepšování průhlednosti, informačních a poradenských systémů, k uznávání kompetencí a kvalifikací a k posilování evropského rozměru; ovlivňuje iniciativy na podporu dalšího vývoje, přezkoumávání a uplatňování společných evropských nástrojů pro odborné vzdělávání a přípravu

více na http://www.dzs.cz/cz/erasmus-plus/

Erasmus_logoV září 2014 byla ukončena realizace posledního projektu odborných stáží v rámci evropského vzdělávacího programu Leonardo da Vinci Výzva 2013

CZ/13/LLP-LdV/IVT/134283 s názvem „ RESPECT FASHION

V tomto ukončeném projektu zrealizovalo v průběhu dvou- a třítýdenní stáže 26 studentů ze všech oborů a stupňů naší školy vlastní reprezentační model na zadané téma, který navrhli, zhotovili a pak samostatně prezentovali
Stáže, hrazené z prostředků EU, se uskutečnily na pracovištích obdobně zaměřených škol v Tampere ( Finsko ), v Birminghamu a Glasgow (Velká Británie), v Norimberku (Německo), Cannes( Francie) a ve Volosu (Řecko). A například kolekce vytvořená našimi stážisty v Cannes byla oceněna i francouzskou ambasádou
Stážisté dále pracovali na řadě úkolů, které obsahem úzce souviseli s jejich odborným studiem, naučili se řadu nových dovedností, poznatků a informací
Svou práci zdokumentovali různými způsoby viz. prezentace
Stáž byla nedílnou součástí odborné praxe
Své nové zkušenosti a dovednosti mají potvrzené evropským dokumentem Europass-mobilita a Certifikátem od vysílací a přijímací organizace, které využijí ve svých CV
Své modely pak mimo jiné prezentovali na mnoha módních přehlídkách, na mezinárodní soutěži mladých módních návrhářů FASHION GAMES 2014, Dnech otevřených dveří naší školy atd.

Více informací u koordinárora projektu: Ing. Věra Tasoulasová

OPPA - logo

Kreativní ateliér

Naše škola zahájila 1. 11. 2013 realizaci nového projektu Kreativní ateliér finančně podpořeného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha- Adaptabilita v prioritní ose 3 – Modernizace počátečního vzdělávání. Projekt bude realizován ve spolupráci s Francouzským institutem a jeho cílem postupně bude zřídit kreativní ateliér pro návrh a tvorbu módních doplňků (obuvi, kabelek a módních doplňků) a fotoateliér, aby bylo možné operativně realizovat kvalitní fotodokumentaci vytvářených produktů. V rámci projektu bude škola spolupracovat s odborníky z ČR i zahraničí. Webové stránky

OPPA KA1 KA2

Zpráva o zahájení projektu Kreativní ateliér

Leonardo da Vinci - logo

Program Leonardo da Vinci

V květnu 2012 byla ukončena realizace projektu odborných stáží v rámci evropského vzdělávacího programu Leonardo da Vinci CZ/10/LLP-LdV/IVT/134081 s názvem Fashion Games.

Pro naši školu jsou již tradičně projekty, které jsou zaměřeny na podporu odborné přípravy a dalších vzdělávacích aktivit studentů, velkým přínosem. V tomto ukončeném projektu zrealizovalo v průběhu třítýdenní stáže 20 studentů ze všech oborů a stupňů naší školy vlastní reprezentativní model. Stáže se uskutečnily ve finském Tampere, v Birminghamu a Glasgow (Velká Británie), v Norimberku (Německo) a ve Volosu (Řecko). Kolekce vytvořená našimi stážisty v Tampere bude zařazena do soutěže obdobně zaměřených škol ve Španělsku. Inspirace ze stáže zajistí studentům účast na soutěži módních salónů ve Vídni nebo na mezinárodní soutěži mladých módních návrhářů Fashion Games. Přejeme mnoho zdaru!


FASHION GAMES - logo

Soutěž FASHION GAMES

Pod tímto názvem se ukrývají mezinárodní módní přehlídky soutěžního charakteru autorských kolekcí studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol zaměřených na návrh a tvorbu oděvů.

Soutěž zajišťuje a organizuje Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Jablonského 3, Praha 7, za přispění a podpory mnoha sponzorů a pod záštitou významných osobností našeho společenského života. Každým rokem se výrazně zlepšuje profesní úroveň účastníků, kvalita předložených soutěžních kolekcí a zvyšuje se i počet podaných přihlášek nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.

Vyhlášení Fashion Games 2015

Přihláška