Vošon a Spšo

Vyšší odborná škola oděvního návrhářství /VOŠON/a Střední průmyslová škola oděvní /SPŠO/ propojuje dvě úrovně studia zaměřeného na návrh, tvorbu a prezentaci oděvů a doplňků na středoškolské maturitní a vyšší odborné úrovni.

Proč studovat na naší škole

Bohatá Historie

Naše škola má 65 let historie a neustále se rozvíjí. Byla založena již v roce 1956 a během desetiletí získala vynikající renomé. Absolventi naší školy získali významná jména ve světě módy, designu a umění, což svědčí o kvalitě výuky a příležitostech, které škola nabízí.

Moderní Vybavení

Naše škola disponuje moderně zařízenými učebnami a technickým vybavením, které je pravidelně aktualizováno. Nedávno jsme dokončili rozsáhlou rekonstrukci celého areálu, včetně dílen, ateliérů a počítačových pracovišť. Interaktivní tabule a moderní technologie jsou součástí každodenní výuky.

Zkušení Pedagogové

Naše škola zaměstnává zkušené pedagogy, kteří mají bohaté praktické zkušenosti. Neustále se vzdělávají, aby udrželi krok s technologickým vývojem a poskytovali studentům kvalitní výuku. Náš tým pedagogů podporuje tvůrčí rozvoj studentů a vede je k dosažení jejich uměleckých cílů.

Atraktivní Studijní Obory

Nabízíme atraktivní studijní obory, včetně Oděvnictví, Návrhářství a modelářství oděvů a Scénické a výstavní tvorby. Na vyšší odborné škole lze studovat tříletý obor Oděvní návrhářství. Naše škola poskytuje širokou škálu možností pro studenty, kteří se chtějí specializovat na různé oblasti designu a umění.

Mezinárodní Spolupráce

Spolupracujeme s mnoha zahraničními uměleckými školami. Naši studenti mají možnost účastnit se stáží a studijních pobytů v zahraničí, což podporuje mezinárodní výměnu zkušeností a uměleckou inspiraci. Tato spolupráce zlepšuje také jejich jazykové dovednosti a otevírá dveře k novým kulturním perspektivám.

Praxe a Soutěže

Jsme hrdí na náš důraz na praktické zkušenosti. Naši studenti mají příležitost účastnit se praxí v různých firmách a divadelních dílnách, stejně jako na uměleckých plenérech. Aktivně se zapojujeme do různých soutěží a umožňujeme studentům prezentovat svou práci a budovat si dovednosti potřebné pro úspěch v oboru.

Aktuálně

Ředitelské volno 27. června 2024

Ředitelka školy z technických důvodů vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Aktualizace počtu míst pro obor MNO

V souladu s demografickým vývojem na území hlavního města Prahy a reálnou naplněností tříd 1. ročníků jednotlivých oborů vzdělání ve školním roce 2023/2024 je žádoucí,