Vyšší odborná škola oděvního návrhářství

VOŠON - vstupte
VOŠON

Oděvní návrhářství  (obor 82–41–N/08)

Střední průmyslová škola oděvní

SPŠO - vstupte
SPŠO

Oděvnictví  (obor 31–43–M/01)

Scénická a výstavní tvorba  (obor 82–41–M/03)

Modelářství a návrhářství oděvů  (obor 82–41–M/07)

Aktuálně


  1. 1)Oznámení o vyhovění žádosti o přijetí ke vzdělávání, vzdělávací program Modelářství a návrhářství oděvů pro školní rok 2020/2021. / Výsledky
  2. 2)Oznámení o vyhovění žádosti o přijetí ke vzdělávání, vzdělávací program Scénická a výstavní tvorba pro školní rok 2020/2021. / Výsledky
  3. 3)Výsledky přijímacího řízení VOŠ, vzdělávací program Oděvní návrhářství pro školní rok 2020/2021. / Výsledky
  4. 4)Vyhlášení 2.kola přijímacích zkoušek na denní studium obor Oděvnictví a dálkové studium obor Oděvnictví/ vyhlášení zde/vzor přihlášky denní studium/vzor přihlášky dálkové studium
  5. 5)Vyhlášení 2.kola přijímacích zkoušek na obory Scénická a výstavní tvorba a Modelářství a návrhářství oděvů/ zde (Scénická a výstavní tvorba) a zde (Modelářství a návrhářství oděvů)
  6. 6)Výsledné pořadí uchazečů přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 oboru 31 - 43 - M/01 Oděvnictví / Výsledky
  7. 7)ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového onemocnění (aktualizováno)/ zde
  8. 8)ZRUŠENÍ MATURITNÍHO PLESU A POSUNUTÍ NÁHRADNÍHO TERMÍNU - PŮVODNÍ TERMÍN MATURITNÍHO PLESU, t.j. 10.03.2020 SE RUŠÍ. PLES SE NYNÍ PŘESOUVÁ NA STŘEDU 30. ZÁŘÍ OD 19. HODIN. VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI.

Sledujte naše aktivity na facebooku