Aktuálně

Ředitelské volno 27. června 2024

Ředitelka školy z technických důvodů vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Aktualizace počtu míst pro obor MNO

V souladu s demografickým vývojem na území hlavního města Prahy a reálnou naplněností tříd 1. ročníků jednotlivých oborů vzdělání ve školním roce 2023/2024 je žádoucí,

Výsledky soutěže Matematický klokan 2024

V pátek 22. března 2024 se naše škola zapojila do mezinárodní soutěže Matematický klokan 2024. Zúčastnilo se 49 studentů ve dvou kategoriích. Absolutně nejlepšího výsledku