Aktuálně

Ředitelské volno 25. a 26. 10. 2021

Ředitelka školy vyhlašuje  v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ředitelské volno

Ředitelské volno 27.9. 2021

Ředitelka školy vyhlašuje  v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ředitelské volno

Zahájení výuky 2021/2022

Výuka SPŠO se zahajuje 1. 9. v 8:00 v kmenových učebnách. Výuka VOŠ se zahajuje 1. 9. v 10:00 pro 1.V a 2.V, pro 3.V

Provoz školy o prázdninách

V průběhu letních prázdnin je ve škole služba od 8 do 12 hodin. Dále je do 16.7. pro kontaktování školy telefonicky nutno po vytočení ještě

Organizace výuky v nastávajícím období

24. a 25. 5. 2021 – pro všechny ročníky nadále distanční výuka a prezenční praxe dle rozpisu v Teams 26. – 28. 5. 2021 – prezenční výuka dle standardního