Vyšší odborná škola oděvního návrhářství
VOŠON - vstupte
VOŠON

Oděvní návrhářství  (obor 82–41–N/08)

Střední průmyslová škola oděvní

SPŠO - vstupte
SPŠO

Oděvnictví  (obor 31–43–M/01)

Scénická a výstavní tvorba  (obor 82–41–M/03)

Modelářství a návrhářství oděvů  (obor 82–41–M/07)

Dálkové studium

V pětiletém dálkovém studiu oboru oděvnictví 31-43-M/001 si studenti rozšiřují své vzdělání ve všeobecných předmětech, v odborných předmětech se seznamují se všemi základními postupy při tvorbě oděvů. Cílem vzdělávání je podpora ekonomického myšlení a rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. Absolventi nacházejí uplatnění v malých, středních a velkých oděvních firmách jako oděvní technici, zejména v pozicích středních technickohospodářských funkcí. Po získání praxe se mohou uplatnit při řízení a organizaci oděvní výroby jako mistři a programátoři výroby, jako dispečeři kontroly kvality ve výrobním provozu nebo špičkoví pracovníci v úseku nákupu a prodeje oděvních materiálů, oděvních výrobků a oděvní techniky. V drobných oděvních firmách nacházejí uplatnění především v oblasti módního poradenství.

Dálkové studium je organizováno formou konzultací. Výuka probíhá jednou týdně, vždy v úterý v odpoledních hodinách. Studium předpokládá individuální přípravu, znalosti jsou ověřovány ústní nebo písemnou zkouškou na konci každého pololetí.

Aktuální rozvrh / Příjmací řízení