Aktualizace počtu míst pro obor MNO

V souladu s demografickým vývojem na území hlavního města Prahy a reálnou naplněností tříd 1. ročníků jednotlivých oborů vzdělání ve školním roce 2023/2024 je žádoucí, aby přijímací řízení bylo vedeno s cílem zajistit vzdělávání pro vzrůstající počet žáků vycházejících z 9. ročníků základních škol, proto jsme zažádali zřizovatele o navýšení kapacity pro obor 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů na celkových 65 žáků.