Ředitelské volno 27. června 2024

Ředitelka školy z technických důvodů vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ředitelské volno ve čtvrtek 27. 6. 2024.