Změny přijímacího řízení na obor Oděvnictví od 1. 1. 2024

Změnou právních předpisů dochází k digitalizaci procesu přijímacího řízení do středních škol od 1. 1. 2024 na obor 31-43-M/01 Oděvnictví.

LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“): Školský zákon ve znění účinném ode dne 1. 1.

2024, MŠMT ČR (msmt.cz)

Vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři (dále

jen „vyhláška“): Vyhlášky ke školskému zákonu, MŠMT ČR (msmt.cz)

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 211/2010 Sb.“): Nařízení vlády,

MŠMT ČR (msmt.cz)

Tiskopis přihlášky a jiné formuláře naleznete v sekci přijímacího řízení pro příslušný obor.